School Blog

IES Värmdö Principal

IES Värmdö Principal

Dear all,

I am thrilled and honored to be appointed as the Principal of Internationella Engelska Skolan Värmdö. Together with competent and engaged staff, I look forward to creating an outstanding school.

My background is within education. I have been a teacher for many years, worked as Assistant Principal at Internationella Engelska Skolan Enskede and I am now in my eighth year as Principal at Internationella Engelska Skolan Huddinge, where I was also the founding Principal.

Having worked within the IES organisation for 15 years, I have witnessed that all students have the ability to develop, and I am convinced that all students can succeed. I have high expectations of students and high standards for our teachers, and together we will ensure that we provide the tools for our students to develop to their full potential. I believe in a disciplined environment and the concept of Tough Love. This is something that will be incorporated on a daily basis to build a cohesive and pleasant atmosphere in the classrooms and around the school. As well as high academic standards, our school will also offer extra-curricular activities in a variety of subjects as well as sports and music. Creating a positive learning environment in our school will allow our students and staff to also focus on the positive aspects of learning which are filled with joy and creativity. 

I look forward to meeting our students and their families in Värmdö in the near future.

Maria Segerstedt
Principal
Internationella Engelska Skolan Värmdö

Calendar dates for the School Year 2021/22

Here you can find the Calendar dates for the Academic Year 2021/22. Please check SchoolSoft for updates and information closer in time.

Autumn Term

Registration Day 19th of August

End of Term 22nd of December

Parent Information Evenings

25-26 August, More information to come regarding details for each year group

Breaks and Holidays

Autumn Break week 44

In-Service Days, School is closed, fritids is open

15th of October 

S.P.T Conferences (Utvecklingssamtal)

8th and 9th of September


Spring Term

School according to schedule 11th of January

End of Year 9th of June

Breaks and Holidays

Sports Break week 9 

Easter Break week 15 and 18 th April 

26-27th  of May 

6th of June

In-Service Days

10th of January, School is closed for students

S.P.T Conferences (Utvecklingssamtal)

1sr and 2nd of February 


 

Welcome to our digital tour

Welcome to our digital tour

The doors to IES Värmdö will open in August 2021. We are currently building a completely new modern school building with everything required to offer students the ideal learning environment. The school is located in the area Charlottendal, just southwest of Gustavsberg centre.  In a few years, the school will have two classes in each year – from förskoleklass to year nine.

Are you curious what life is like at IES? Do take the time to do a digital tour in some of our other schools. Here you may find several films which we hope will provide you with insight of what we, our students and their parents consider to be important in creating a good school.

Angående artikel i Nacka Värmdö Posten den 5 oktober 2021

​Idag kan man läsa i NVP att Engelska Skolan saknar giltigt bygglov.

IES söker inte bygglov – det gör fastighetsägaren.

I en artikel i Nacka Värmdö Posten den 5 oktober uppges att bygglovet för IES nyöppnade skola i Värmdö strider mot detaljplanen. Det är fastighetsägaren Turako som tillsammans med Värmdö kommun ansvarar för bygglovet. IES är hyresgäst, och har tecknat ett långsiktigt hyreskontrakt.

Vad är det som har hänt?

Värmdö kommun beviljade bygglov för skolan, men kommunens bygglov överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu beslutat att återförvisa bygglovet till byggnadsnämnden så att den kan pröva ett bygglov utifrån en annan bestämmelse i plan- och bygglagen.

Om IES Värmdö

IES Värmdö, är en F-9-skola och invigdes i augusti i år. Den ligger i Charlottendal sydväst om Gustavsbergs centrum. Befolkningen i Värmdö kommun växer snabbt och den nya IES-skolan har byggts i anslutning till ett nytt bostadsområde med goda kommunikationsmöjligheter och i tät dialog med kommunen. Skolan har idag nästan 500 elever och kommer att kunna ta emot runt 600 elever.

IES kommer att fortsätta driva skolan som vi gör idag.

 

Pages