Angående artikel i Nacka Värmdö Posten den 5 oktober 2021

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

​Idag kan man läsa i NVP att Engelska Skolan saknar giltigt bygglov.

IES söker inte bygglov – det gör fastighetsägaren.

I en artikel i Nacka Värmdö Posten den 5 oktober uppges att bygglovet för IES nyöppnade skola i Värmdö strider mot detaljplanen. Det är fastighetsägaren Turako som tillsammans med Värmdö kommun ansvarar för bygglovet. IES är hyresgäst, och har tecknat ett långsiktigt hyreskontrakt.

Vad är det som har hänt?

Värmdö kommun beviljade bygglov för skolan, men kommunens bygglov överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu beslutat att återförvisa bygglovet till byggnadsnämnden så att den kan pröva ett bygglov utifrån en annan bestämmelse i plan- och bygglagen.

Om IES Värmdö

IES Värmdö, är en F-9-skola och invigdes i augusti i år. Den ligger i Charlottendal sydväst om Gustavsbergs centrum. Befolkningen i Värmdö kommun växer snabbt och den nya IES-skolan har byggts i anslutning till ett nytt bostadsområde med goda kommunikationsmöjligheter och i tät dialog med kommunen. Skolan har idag nästan 500 elever och kommer att kunna ta emot runt 600 elever.

IES kommer att fortsätta driva skolan som vi gör idag.